Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε!

αντικείμενο Λεπτομέρειες add to favorites
Κατηγορία Σκάφος - Θάλασσα
No Picture
Created 2010-03-04
Owner Ray
Promotion level None
Title Diesel Flow Scan
Description Indispensable to every household fuel tank, pleasure craft, industrial premises
• It does not obstruct the oil flow during the delivery
• Simultaneous measurement of all parameters concerning the fuel quality
• Certified measurement 0,5%
• There are no mechanical parts
• No need of any maintenance whatsoever
• Its stationary mounting is not indispensable
• Two years written replacement warranty for the product
•Detection of air in the fuel
•Detection of water in the fuel

Marine Models
• Water Proof Board
•Detection of the fuel type and indication of the fuel type for the user
(Indication «Fuel or Heating Oil » or indication «Diesel Oil»)